1-5 Mart Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası etkinlikleri başladı

02.03.2021 - Salı 16:15

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)’nin, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu (DCube) iş birliğiyle 1-5 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenen “Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” başladı. Hafta boyunca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi konular çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirilecek

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)’nin, Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu (DCube) iş birliğiyle 1-5 Mart 2021 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen “Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası” etkinlikleri bugün başladı. Çevrimiçi düzenlenen etkinlikle, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlanması amaçlanıyor. 

Döngüsel Ekonomi Haftası’nın ilk günkü oturumunun açılış konuşmasını Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner yaptı. Ümit Boyner konuşmasında, “Yeşil Mutabakat Avrupa'nın yeni büyüme stratejisi haline çoktan geldi, pandemi bu süreci de hızlandırdı. Bu yeni yaklaşım Türkiye’yi de etkilemeye, iş dünyasının ve ihracatın yeni kurallarını ortaya koymaya başlıyor. Döngüsel ekonomi, üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirilmesi ve bu sayede ham madde maliyetinin en aza indirildiği, çevresel faydanın ise maksimumda tutulduğu, yeni bir üretim modeli. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu bu modele yönelik konunun uzmanlarını bir araya getirerek Türkiye için uygulanabilir çalışmalar yürütüyor. Bunları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya kritik bir dönemden geçiyor. Bu dönemde iş dünyası olarak ezberleri bozacak, sıra dışı ve geçmişte hayal etmesi güç olan yeni çözümleri ve yöntemleri de hep birlikte bulma ve hayata geçirme sorumluluğu taşıyoruz” dedi. 

Etkinliğe katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, şunları söyledi:

“Özellikle Avrupa Birliği’nin 2050 yılında karbon-nötr kıta olma hedefini açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve akabinde açıkladığı Yeni Sanayi Stratejisi ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planları ile AB’nin gerçekleştirmeyi öngördüğü kapsamlı değişikliklere adapte olunması, ülkemizin Gümrük Birliği vesilesiyle AB ile tesis ettiği yakın ekonomik entegrasyonun ve dış ticaretimizde rekabetçiliğimizin korunabilmesi için Bakanlığımızın en öncelikli konularından biri haline geldi.

AYM’nin ve akabinde uluslararası ticaret sisteminin diğer önemli oyuncularının açıkladıkları iddialı karbonsuz ekonomi ve yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında gelecek büyük değişime hazırlıklı olmak ve süreci ülkemiz lehine yönetmek amacıyla bizler de çalışmalarımızı hızla başlattık.

Yeşil ve döngüsel ekonomi modeli kapsamında AB’nin “sürdürülebilir ürün” kavramını önceliklendiren bir yaklaşımı ortaya koyduğunu görüyoruz. AB’nin döngüsel ekonomiye geçiş kapsamındaki uygulamalarını yakından izlemek sadece ihracatımızda AB’nin belirleyeceği kuralları/standartları karşılamak için değil, aynı zamanda Gümrük Birliği ilişkimiz dolayısıyla AB’nin teknik mevzuatına uyum yükümlülüğümüzün bir gereği olarak da karşımıza çıkacak.

Zira zamanlıca adaptasyon sağlayamadığımız her düzenleme, ileride karşımıza ticarette teknik bir engel olarak çıkacak. Bu alanda ülkemizce uyuma yönelik atılacak adımlar, AB başta olmak üzere dünyada gerçekleşen dönüşüm neticesinde ürünlerin çevresel anlamda karşılaması gereken standartların ve kriterlerin yerine getirilebilmesi ve ticarette rekabetçiliğimizin sürdürülebilmesini sağlayacak.”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: 

“’Al-yap-at’ modeli kesinlikle sürdürülebilir bir model değildir, bu nedenle azaltma, tekrar kullanma, geri dönüştürme pratiklerine geçiş yapmalıyız. Herkesin refahını eşit ölçüde artırmaya çalışırken, ekonomik modelin gezegenimizi azalan kaynaklara ve kirliliğe karşı koruması için sürdürülebilir çözümler sunmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Sürdürülebilir kalkınmayı ancak her iki faktörü de gözeten sistemik bir değişimle gerçekleştirebiliriz.

Döngüsel Ekonomi konsepti dizayn sürecinin atık ve kirlilik yaratmadığı, ürünler ve malzemelerin kullanımda kaldığı, doğal sistem kendini yenilediği ve problemlerin kaynağında yatan nedenlere odaklanan bir ekonomi ortaya koyarak 2030 Gündemine ulaşmayı hızlandırmayı vaat ediyor. Döngüsel Ekonomi, 6. Amaç Temiz Su ve Sanitasyon, 7. Amaç Erişilebilir ve Temiz Enerji, 8. Amaç  İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 11. Amaç Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12. Amaç Sorumlu Üretim ve Tüketim, 13. Amaç İklim Eylemi, 14. Amaç Sudaki Yaşam, 15. Amaç Karasal Yaşam ve 17. Amaç olan Amaçlar için Ortaklıklar olmak üzere birçok Sürdürülebilir Kalkınma Amacına ulaşmayı mümkün kılıyor.”

Etkinliğin ilk gününde ‘’İşletmeler için Döngüsel Ekonomi’’ lansmanı Hedefler için İş Dünyası Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ve DCube Döngüsel Ekonomi Platformu Kurucu Ortağı Berna Aşıroğlu tarafından gerçekleştirildi. Şükrü Ünlütürk, konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmaya doğrudan katkı sağlayan, çevresel ve sosyal etkilere duyarlı üretim, itibarı ve satışı arttıran ve yeni finansman kaynaklarına erişimi sağlayan faktörler olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca büyük şirketlerin itibarı, şirketlerin tedarik zincirlerini de sosyal ve çevresel duyarlılıkla yönettiklerinde daha da artıyor.

Türkiye’de de iş yapış şekline döngüsel ekonomi metotlarını yansıtan şirketler, bölgesel ve global düzeyde rekabette öne geçerek yollarına devam edecekler. Bu yeni yaklaşım iş dünyasının ve ihracatın yeni kurallarını ortaya koyacak.

Ülkemiz genelinde mevcut üretim kapasitelerimizin ve tedarik zincirlerinin dönüşümü ile döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılması çok kritik. Bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla hazırladığımız Hedefler için İş Dünyası Platformu ve DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi olarak hazırladığımız İşletmeler için Döngüsel Ekonomi Rehberi’nin, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması için temel bir kaynak olacağını umut ediyoruz.”

Berna Aşıroğlu ise şöyle konuştu: 

“Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplantılarda hep yapıcı ve bütüne hizmet edecek çözüm önerilerini harekete geçirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımızın sonucu olarak da Avrupa yeşil mutabakatında yer alan başlıca sektörlere yönelik bir yol haritası niteliğinde kullanılabilecek Türkiye’nin ilk döngüsel ekonomi rehberi ortaya çıktı.”

Ayrıca “Türkiye'de Düşük Karbonlu ve Döngüsel Bir Ekonomik Toparlanma İçin İş Birliği Çağrısı” relansmanı da SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin ve EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Islak’ın sunumuyla katılımcılarla paylaşıldı. Çağrı, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Thai-hsiang Cheng ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Çok Taraflı Kalkınma Bankaları Daire Başkanı Bengü Aytekin’in katıldığı panelde derinlemesine değerlendirildi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, konuşmasında, yeşil dönüşüm konusunda istikrarlı ilerleme için daha güçlü iklim politikalarına ve aksiyonlara ihtiyaç olduğuna dikkat çekti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“SKD Türkiye olarak, 2016 yılından beri EBRD fon desteği ile döngüsel ekonomi alanında çalışmalar yapıyoruz. Endüstriler arası malzeme değişimine imkan veren Türkiye Materials Marketplace projesi ile çıktığımız bu yolculukta 2020’de yeni bir aşamaya geçerek Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunu (TDEP) oluşturduk. Bu platformunun bir seneden kısa bir sürede yarattığı somut faydaları görmekten kıvanç duyuyoruz.

Şu anda 24 farklı sektörden 160 üyesi bulunan platformumuz sayesinde bugüne kadar toplamda 600 bin avroluk bir bütçeyle yaklaşık 30 şirket teknik destek için hibeden faydalandı. Tasarruflar ve gelirler dahil tahmini 750 bin avro değere karşılık gelen 3 bin tonun üzerinde malzemenin geri kazanılması sağlandı. 

Şimdi de EBRD İşbirliğiyle, özel sektör ve diğer kurumlara, salgın sonrası sürdürülebilir, yeşil toparlanma için döngüsel ekonominin benimsenmesi ve Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformunda sunulan araçların daha etkin kullanılmasına yönelik çağrıda bulunuyoruz.

SKD Türkiye olarak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de, daha dayanıklı bir ekonomi inşa ederek, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için, döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme çabalarında, Türkiye’deki özel ve kamu sektörlerine liderlik yapmaya kararlıyız.”

 

Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel Ekonomi Odaklı Dönüşümü Çağrısı Tüm iş dünyasının katılmaya davet edildiği çağrının 6 maddesi şöyle sıranladı: 

  1. Sıfır atık ilkelerine ve döngüsel ekonomi stratejilerine bağlı kalmak,
  2. Mevcut ölçümler araçları ile döngüsellik düzeylerine ilişkin farkındalığı arttırmak,
  3. Ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmek,
  4. Bilgi paylaşımı yeni işbirliklerinin güçlendirilmesi için Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’nun bir parçası olmak,
  5. Yenilikçi finansal ürünlerle döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek,
  6. AB döngüsel ekonomi sınıflandırmasını destekleyerek geniş çapta uygulanmasını sağlamak.

 

Kaynak: (BHA) - Beyaz Haber Ajansı

YORUM YAZ