E-lojistik ekosistemini gelecekte nesnelerin interneti y├Ânetecek

01.03.2021 - Pazartesi 10:40

Pandemi sürecinin temass─▒zl─▒─č─▒ ve dijitalle┼čmeyi yükselen bir de─čer haline getirmesi, online i┼člemlerde ve e-ticaret sektöründe devasa bir büyümeye yol açarken tüketicilerin sat─▒n alma davran─▒┼člar─▒ büyük ölçüde de─či┼čime u─črad─▒. Dijital mü┼čteri taban─▒ndaki yo─čunluk her sektör gibi lojisti─či de etkisini alt─▒na alarak güçlü bir e-lojistik perspektifi olu┼čturdu. Sektörde faaliyet gösteren firmalar─▒n teknolojik altyap─▒lar─▒ndaki geli┼čim ölçüsünde rekabette öne ç─▒kt─▒─č─▒ böylesi bir dönemde, Türkiye lojistik sektörünü gelece─če ta┼č─▒ma vizyonuyla aksiyon alan Dinçer Lojistik, hizmetlerin dijital platformlar üzerinden sunulmas─▒na yönelik yat─▒r─▒mlar─▒yla sektöre bir kez daha ilham oldu.  

 

Küresel pandemi ile birlikte tüketicilerin sat─▒n alma tercihleri de─či┼čerek h─▒zl─▒ teslimat, 7/24 sat─▒n alma olana─č─▒, kap─▒ya teslim, temass─▒z ödeme ve miktar olarak dü┼čük ancak frekans olarak yüksek sat─▒n alma avantajlar─▒ e-ticaret sektörünü geli┼čtirdi. E-ticarette kendini gösteren büyümeye paralel olarak, lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalar─▒n dijital i┼č modellerine entegrasyonu da h─▒zlanm─▒┼č oldu. 

 

Ar-Ge Merkezi alt yap─▒s─▒ ve yenilikçi bak─▒┼č aç─▒s─▒ ile sektörde ad─▒n─▒ s─▒kça bahsettiren Dinçer Lojistik, bu dönemde teknoloji alan─▒ndaki yat─▒r─▒mlar─▒n─▒ artt─▒rarak mü┼čterilerine de─čer yarat─▒c─▒ ve h─▒zl─▒ çözümler sunarak proaktif ad─▒mlarla sat─▒n alma, depolama, mü┼čteri hizmetleri gibi geleneksel lojistik süreçlerini internet teknolojilerine entegre etti. 5.0 teknolojilerinin konu┼čuldu─ču günümüzde gelece─či ┼čimdiden yaratmak için bilgi teknolojilerini merkeze alman─▒n her sektör için kaç─▒n─▒lmaz oldu─čunu dile getiren Dinçer Lojistik Yönetim Kurulu Ba┼čkan─▒ Mustafa Dinçer, “E-lojistik sahas─▒nda do─čru stratejiler kurmak yerel ve küresel sahada elimizi güçlendiriyor. Robotik depolama, IoT ve di─čer teknolojik yat─▒r─▒mlar─▒m─▒z kesintisiz devam ederken sektöre yön verme misyonumuzu da koruyoruz” dedi.  

 

E-ticaretteki büyüme lojistik sektörüne do─črudan yans─▒yor

 

E-ticaretin genel ticaret içindeki hacmi, 2019'da 105,9 milyar TL'de 8,5 milyar TL, 2020'de ise 104,1 milyar TL'de 18,7 milyar TL olarak ölçümlendi. 2019'un ilk 6 ay─▒nda bu oran yüzde 8,4 iken, 2020'nin ilk ay─▒nda yüzde 14,2’lik bir pay olu┼čtu. Olu┼čan büyüme rakamlar─▒n─▒n e-ticaret ile direkt ba─člant─▒ halindeki lojistik sektöründe de yans─▒malar─▒ görülürken Dinçer Lojistik; otomasyona dayanan geli┼čmi┼č sorter sistemi, filosunun geni┼čli─či, efektif rota ve yük planlama alt yap─▒s─▒n─▒n yan─▒ s─▒ra sipari┼člerin dijital olarak takibini sa─člayan yaz─▒l─▒m olanaklar─▒n─▒ da derinle┼čtirdi. ─░leri teknolojik altyap─▒s─▒ sayesinde online al─▒┼čveri┼č hizmetleri sunan i┼č birlikçi firmalarla entegrasyon avantaj─▒n─▒ da kullanan ┼čirket, rekabet sahas─▒nda güç yaratan parametreleri son derece iyi analiz ederek sektörün nabz─▒n─▒ sektör ad─▒na tuttu. 

 

E-lojistik ekosistemini gelecekte nesnelerin interneti yönetecek

 

E-lojistik ekosistemini dün, bugün ve yar─▒n─▒n ko┼čullar─▒ üzerinden de─čerlendiren Mustafa Dinçer, “Pandemi dönemi kriz anlar─▒na haz─▒rl─▒kl─▒ olma, inovasyon becerisi, alternatif hizmet alanlar─▒ geli┼čtirebilme gibi konularda hepimizi s─▒nam─▒┼č oldu. Önümüzdeki süreçte de yeniça─č─▒n gerekliliklerine adapte olan firmalar─▒n ayakta kald─▒klar─▒n─▒ görece─čiz. Bu noktada çeviklik, teknolojiyi kullanma becerisi, teknolojik altyap─▒n─▒n geli┼čmi┼č olmas─▒ ve alan─▒nda yetkin çal─▒┼čanlara sahip olmak her ┼čirket için son derece önemli olacak.” aç─▒klamas─▒nda bulundu. 

 

Dinçer, lojistik sektörünün özellikle e-ticaretle birlikte de─či┼čen ihtiyaçlara çok h─▒zl─▒ bir ┼čekilde yan─▒t vermesi gerekti─činin alt─▒n─▒ çizerek “Teknoloji perspektifinden bakt─▒─č─▒m─▒zda, baz─▒ konular─▒n sektörümüz için öne ç─▒kt─▒─č─▒n─▒ görüyoruz. Örne─čin IoT (nesnelerin interneti), her sektörde tedarikçi ve üretici/sat─▒c─▒ aras─▒ndaki etkile┼čimi artt─▒rarak, ak─▒ll─▒ ve etkili bir ekosistem olu┼čturman─▒n en güncel yolu. Gelece─či bu teknolojiler yönetecek ve ani talep art─▒┼člar─▒, sosyal medya analizleri ile çerez politikalar─▒ sayesinde saptanarak üretim planlar─▒ otomatik olarak ki┼čiden ba─č─▒ms─▒z yaz─▒l─▒mlar üzerinden sa─članabilecek. Mü┼čteri taleplerine ek olarak, firman─▒n hammadde ihtiyaçlar─▒ da de─či┼čen talebe uygun olarak yönetilebilecek.” sözlerin kaydetti.   Dinçer Lojistik’in söz konusu teknolojilere ili┼čkin yat─▒r─▒mlar─▒n─▒n devam etti─čini vurgulayan Mustafa Dinçer, ┼ču aç─▒klamalarda bulundu: “Kuvvetli bir AR-GE yap─▒m─▒z var. Dünyadaki teknolojik trendlerin takibiyle i┼č süreçlerimizi daha da güçlendirmek ad─▒na AR-GE merkezimizle birlikte son derece yo─čun çal─▒┼č─▒yoruz. Robotik depolama, IoT ve di─čer teknolojik yat─▒r─▒mlar─▒m─▒z kesintisiz devam ediyor. Dinçer Lojistik A.┼× olarak teslimat güzergâhlar─▒n─▒ iyile┼čtirmek, araç performanslar─▒n─▒ izlemek, gecikme veya sorunlar─▒ önlemek, ┼čayet olu┼čurlarsa olu┼čtuklar─▒ anda müdahale etmek için bu alanlara yat─▒r─▒m yaparak ak─▒ll─▒ lojistik faaliyetlerinde daha da geli┼čece─čiz. Bu sayede mü┼čterilerimizin ihtiyaçlar─▒n─▒ mümkün olan en h─▒zl─▒ biçimde alg─▒layarak, ani talep art─▒┼člar─▒n─▒ kar┼č─▒ farkl─▒ kanallarla tedarik zincirlerini organize edip, proaktif aksiyon alabilecek, çözüm getirebilecek ve sektörün dinamiklerini ┼čekillendirme misyonumuzu kuvvetlendirece─čiz.”

 

Kaynak: (BHA) - Beyaz Haber Ajans─▒